Performance LA VIOLENCIA SECRETA

Detalls
Data: 1 January 1970
Hora: h
Ubicació:

Espai BITAL – Generalitat

L'esdeveniment

Jornada “Construïm relacions igualitàries i lliures de violències masclistes”