Altres Col·laboracions

/
/
Altres Col·laboracions

Presentació Llibre “Recull d’uns Silencis”, Reculls històrics sobre la Guerra Civil Espanyola
Autora: Magda Norberto, historiadora

Facultat de Geografia i Història UB, Bcn | Memorial Democràtic de Catalunya
Maig 2014 | Maig 2015